Edurne se posiciona sobre la polémica de 'El Tekila': "La audiencia es soberana"