Tribu Himba
Kambana
Kauvi
Pondakae
Vanavaina
Watumbikua