Una oveja genera el caos en una carretera de Sevilla