La AVT, en contra de la libertad condicional a Bolinaga