De la Serna abre un diálogo 'a tres bandas' para consensuar un plan de infraestructuras