Economía plantea un fondo de garantía de depósitos europeo a varias velocidades