Marisol, de motorista a Cleopatra

Marisol, de motorista a Cleopatra