Girauta: “Le guste o no a Hernando, están obligados a cumplir”