Ana Julia Quezada, llora al entrar el jurado popular