Santiago Vázquez: “Teóricamente existen fenómenos que no son explicables”