Castle, a Beckett: “Era real… yo he visto esa máscara antes”