José Ramón Magarzo, presidente de Altran: "O innovas o morirás"