Cita inédita: Melyssa no ha podido verle la cara a Iván