Carretera desierta
Carteles de la ruta 66
Ruta 66 en coche
Un motero
Mural de ruta 66