Juanjo Artero, a Juanjo Cucalón: “Te he metido en un lío muy gordo”

Juanjo Artero, a Juanjo Cucalón: “Te he metido en un lío muy gordo”