Condenan a un protésico dental a 6 meses de multa por un delito de intrusismo profesional