La Guardia Civil acude a la Fundació.cat que gestiona el dominio web .cat