La alta demanda por 'Mein kampf' obliga a triplicar la tirada inicial