Cristina Almeida, sobre la polémica fiscal de Màxim Huerta: “Creo que se equivocó”

Cristina Almeida, sobre la polémica fiscal de Màxim Huerta: “Creo que se equivocó”