El portador del video admitió a la BBC que "la independencia es remota"