El Govern balear releva a la directora general de Espais Naturals, Caterina Amengual