La Generalitat aprobó un préstamo de 3 millones para Unipost, contratada para repartir el material electoral del 1-O