Sor Lucía Caram, a Risto: "O nos humanizamos, o esto no tiene futuro"