Una marcha reivindica el orgullo LGTBI de la periferia