El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau gana el IV Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable