La Guardia Civil registra dos imprentas de Sant Feliu de Llobregat y L'Hospitalet (Barcelona)