El COI da la mejor nota del informe a la candidatura de Madrid 2020