Activo otro incendio forestal que afecta al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés en Entrimo (Ourense)