Teresa Pitarch disputará a la "hermana de" Homs el liderazgo del PDC en Barcelona