El Parlament catalán declara constituida la República e insta al Govern a implementarla