La Guardia Civil entra en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat