El Govern nombra a Eric Hauck delegado de la Generalitat en Croacia