La Generalitat reabre la web del referéndum cerrada por orden judicial