La Generalitat afirma que el Estado "se salta" el Estatut y el fiscal se extralimita