Ernest Maragall avisa al PDC de que su hermano Pasqual registró el Partit Català d'Europa