Demòcrates espera que sea "la última de una Catalunya autonómica"