Forcadell: “Nos negamos a convertirnos en censores "