Un cómic inédito de Tintín de 1943, subastado por 68.501 euros