Jordi Coca lleva al TNC las conversaciones entre Pasqual Maragall y Maria Aurèlia Capmany