Convocado el concurso de director al Mercat de les Flors