La Universidad de Lleida nombra a Joan Manuel Serrat Doctor Honoris Causa