Despedir al director del FBI: ¿del 'Watergate' de Nixon al de Donald Trump?