Caixa Galicia acerca posturas con Caixanova para una posible fusión