Andreu Viloca, el tesorero de Convergència i Unió, detenido por el caso del 3%