Esperanza Aguirre: “Esos comunistas arcaizantes de corte chavista”