El influencer Álex Domenech aconseja a ‘Poderosa Afrocita’ para que triunfe en su cita