Muguruza tira de humor, como Badosa, tras su derrota en Tokio: "Una temporada maravillosa"

Muguruza tira de humor como Badosa: "Una temporada maravillosa"