La XVII Carrera Cívico-Militar contra la droga congrega a 4.000 participantes en Madrid