La San Silvestre Vallecana estrena una carrera mini el 26 de diciembre