Iker Casillas, ¿apto o no apto?

Iker Casillas, ¿apto o no apto?